BUDRIM Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 2

59-216 Kunice

T: +48 76 857 54 96
F: +48 76 857 55 31
E: kunice@budrim.pl

BUDRIM Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku budowlanym z ugruntowaną opinią

solidnego i niezawodnego wykonawcy robót drogowych.

BUDRIM Sp. z o.o. jest firmą specjalistyczną z zakresu budownictwa drogowego.

Ponad 33-letnie doświadczenie firmy, wykwalifikowana załoga i kadra inżynieryjno-techniczna, specjalistyczny potencjał techniczny gwarantują wysoką jakość i terminowość wykonywanych robót.

Przedsiębiorstwo realizuje roboty z zakresu budowy oraz modernizacji dróg, ulic, placów o nawierzchniach betonowych, kamiennych i asfaltowych. Wykonujemy również roboty ziemne i odtworzeniowe związane z budową sieci instalacyjnych. 

Firma jako BUDRIM Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2004 r. po przekształceniu istniejącej od 1989 r. firmy BUDRIM Kazimierz Wierciński.

Główna siedziba firmy znajduje się w Kunicach koło Legnicy przy ul. Rolniczej 2.

Firma posiada również oddział we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38

Posiadamy koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, samochody ciężarowe, walce wibracyjne, układarki kostki betonowej, płyty zagęszczające, ubijaki oraz pozostały sprzęt niezbędny do uzyskania wysokiej jakości wykonywanych robót.

 

Oferujemy:

Budowa oraz przebudowa dróg i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Remonty nawierzchni drogowych   

Budowa placów, parkingów i chodników

Budowa oraz przebudowa obiektów inżynieryjnych

Wykonywanie nawierzchni kamiennych 

Wykonywanie sieci kanalizacyjnych i deszczowych

Roboty ziemne i wyburzeniowe 

Odtworzenia nawierzchni drogowych po robotach instalacyjnych

 

BUDRIM Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 2

59-216 Kunice

 

Dane rejestrowe:

NIP 6912248543
REGON 391049687

KRS 0000204965

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 520.000 PLN

 

Kunice:
BUDRIM Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 2
59-216 Kunice
E: kunice@budrim.pl
T: +48 76 857 54 96
F:
+48 76 857 55 31

Wrocław:
BUDRIM Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 38
51-501 Wrocław
E: wroclaw@budrim.pl
T: +48 71 372 92 65
F:
+48 71 372 92 66

 

 

budowa dróg roboty ziemne roboty drogowe roboty żelbetowe roboty brukarskie brukarstwo budownictwo drogowe przebudowa ulicy budowa laserowa niwelacja terenu leveller wynajem koparko-ładowarki transport Legnica Kunice Wrocław Dolny Śląsk